Inledande fri rådgivning
på telefon 08-665 00 00:

Vårdnad
Umgänge
Försvarare
Brottsoffer
LVU

På LEGE arbetar vi med brottmål, familjejuridik, LVU, asylrätt och övrig humanjuridik såsom försvarare för den som misstänks för brott, målsägandebiträde för brottsoffer och ombud i tvister om vårdnad, umgänge och barns boende samt ifråga om
LVU, asylrätt, boutredningsman, arv mm.

Vi är verksamma över hela landet.

LEGE är ansvarig för Advokatjouren på Södermalm och har telefonjour alla dagar 08.00 – 20.00 på Tel: 08-665 00 00.
Närmare om ADVOKATJOUREN

Tel: 08-665 00 00

TELEFON: 08-665 00 00

FAX: 08-665 00 01

E-POST kontakt@lege.se