Inledande fri rådgivning
på telefon 08-665 00 00:

Vårdnad
Umgänge
Försvarare
Brottsoffer
LVU

På LEGE arbetar vi med familjejuridik, brottmål, LVU och övrig humanjuridik.
                      
Vi är ombud i vårdnadstvister, umgängestvister och LVU-mål och är försvarare för den som misstänks för brott och målsägandebiträde för brottsoffer. Vi arbetar också med boutredningar, arv och testamenten, äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Vi är verksamma över hela landet

LEGE är ansvarig för Advokatjourerna på Södermalm och i Nacka.

Vi har telefonjour alla dagar 08.00 – 20.00 på Tel: 08-665 00 00

Närmare om ADVOKATJOUREN
 

TELEFON: 08-665 00 00

FAX: 08-665 00 01

E-POST kontakt@lege.se


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/d37719/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52